Stolt fjällskivling

Svampen hittas i gräsmattor, skogsdungar och skogsbryn. Beskrivning och förväxlingsrisker: Den art man lättast förväxlar med stolt fjällskivling är släktingen rodnande fjällskivling. Den senare har orsakat lättare förgiftningsfall och rekommenderas inte som...